Sparahållbart.se lägger ner

Hej alla användare av sparahållbart.se
Som några av er har uppmärksammat så ligger inte sidan uppe längre. Tyvärr löpte en programlicens ut vilket resulterade i en följdeffekt att sidan gick ned. Vi hade för avsikt att hålla sidan öppet till sista oktober, men det visade sig ta mer tid än vad som var rimligt för att hålla uppe en vecka till. Sparahallbart.se är alltså tyvärr nedlagd. Som vi tidigare kommunicerat på sidan har vi ej längre tillgång till data från Finansinspektionen, våra rekommendationer och betyg grundar sig därför på gammal data och blir då alltmer inaktuella. Nu tycker vi att vi kommit till stadiet då vi inte längre kan stå för kvaliteten i betygen och därför väljer vi att stänga siten.

Vi vill passa på att tacka för det stöd vi har haft och hoppas att vi kunnat inspirera till bättre placeringar samt även påverkat andra aktörer att tänka hållbara investeringar. Facebook-gruppen kommer ligga kvar tillsvidare.

Petter arbetar vidare på Avanza och Joar arbetar numera på Eneo Solutions som erbjuder sol- och geo-energi som en tjänst. Vi har båda även fortsättningsvis hållbara investeringar i tankarna.

Önskar alla en fortsatt bra höst!