Sparahållbarts portfölj

Sparahållbarts portfölj november 2016

Med jämna mellanrum kommer vi presentera ett exempel på en hållbar fondportfölj (betyg 10 med vår skala) som kan användas som utgångspunkt vid köp av fonder hos premiepensionsmyndigheten eller vid allmänt sparande. Fonderna har sitt säte i Sverige och är valda utifrån sin hållbarhet, men också med hänsyn till låg avgift och bra avkastning. Då räntefonder idag riskerar att ge låg eller negativ avkastning och aktier ger bäst avkastning på lång sikt har vi 100% aktier i portföljen. Portföljen fördelas på Sverige, globalt samt med en till två branschfonder och eller tillväxtfonder som gynnas av omställningen till ett hållbart samhälle.   

Vår portfölj

  • Globalt index 45% – SPP Global Plus

SPP Global Plus är en indexnära fond som är korrigerad med hållbarhetskriterier. Trots att den bara har en kort historik tror vi på denna fond då den genom att välja bort ohållbara bolag förväntas slå index och det med en relativt låg avgift på 0.41%. Fonden är en av få global indexnära fonder som inte har innehav i stora global och ohållbara oljebolag som Exxon mobile och Chevron.

  • Svenskt index 40% – SHB Sverige index criteria

SHB Sverige index criteria är en bred indexfond. Detta innebär att den placerar även i mindre bolag vilket på sikt både kommer ge högre avkastning, men också ökar diversifieringen.

  • Branschfonder 15% – SHB Hållbar energi 8% och SPP tillväxt plus 7%

SHB Hållbar energi är en aktivt förvaltad fond inriktad på företag som bidrar till minskning av den globala uppvärmningen genom utvecklande av t.ex. miljöteknik eller energieffektivisering. Fonden har en relativt hög avgift, men har avkastat bra de senaste åren.

SPP tillväxt plus är en indexnära fossilfri fond som investerar på tillväxtmarknaderna. Trots att historik saknas är det attraktivt med hållbar exponering mot tillväxtmarknader. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *